Medlemsavgifter

På grund av hyreshöjningar på våra lokaler så har vi tvingats ta det tråkiga beslutet att höja våra terminsavgifter. De nya avgifterna från och med höstterminen 2023 är 800kr för medlemmar upp till 24 år samt 1200kr för seniorer.

 Med vänlig hälsning,

Styrelsen