Träning under Julen för Barn och Juniorer

16:e är sista dagen med vanlig tid
Sedan kör vi torsdagar Dec 21, 28 och Jan 4 gemensam träning för båda grupper 18:00 – 19:00

Nya terminen börjar 11 Jan med vanliga tiderna
För att lättare ge de högre graderade (Blått) i den yngre gruppen effektiv tid önskar vi se de på äldre tiden
Detta kommer medföra mer träning deras tekniker och fokus.
Samt prova saker mer praktiskt.
Om det är mer röra sig och socialiseras så finns den yngre gruppen för de som har högre grad
Detta kommer dock ge svårare graderingar då tid / fokus är svår dela på både nybörjare och avancerad samtidigt

Och om puzzlet inte fungerar funkar tidiga en sena andra.

// Tränare Andreas