Medlem / Avgifter

Genom att betala in medlemsavgiften stödjer du vår verksamhet och hjälper därmed till att hålla klubben levande! Vi har som krav att de som är aktiva eller deltar i någon av våra aktiviteter ska vara medlem. Vi är en ideell förening som är beroende av medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Föreningen kan endast söka bidrag för barn och ungdomar som är betalande medlemmar.
Tack för Ditt stöd!
/Styrelsen

Medlems- & träningsavgifter fr.o.m. HT 2017

25 år och uppåt:                               1.000 Kr. / termin
Upp till och med 24 år:                      550 Kr. / termin
I medlems- och träningsavgiften ingår givetvis även försäkring.

Inbetalning sker till Swedbank BG: 797-5444
Eller via Swish: 123 576 61 18

VIKTIGT! Ange Termin samt vem betalningen avser!
T.ex. “HT-17, Förnamn Efternamn“.
Detta för att vi ska veta vem/vilka som betalat in medlemsavgiften. Ryms inte alla namn så skicka ett mail till: admin@kyokushinkarate.se