Det lackar mot jul, röda dagar och klämdagar. Dessutom är det dags för gradering.

Seniorer graderar onsd 18 dec, juniorer graderar torsd 19 dec.

Träningstiderna är uppdaterade, klicka på “Träningstider”.
Juniorgrupperna tränar tillsammans över jullovet.
Seniorerna tränar, som vanligt, enligt schemat oavsett om det är röd dag, dag före röd dag, eller klämdag.

Kom ihåg den traditionella Julaftonsträningen samt Nyårsdagsträningen.
Osu,
/Farbror T