Klubben fyller 35 år i år.

Vi inledde firandet, detta jubileumsår; 2019, med att utföra 35 olika grundtekniker 35 gånger.

Det blev den bästa måndagen 2019

Och den första måndagen 2019